02136616871 02136615063 09192161957 09190182242

المان ها

[vc_row css=”.vc_custom_1425439148256{margin-bottom: 50px !important;}” width_100=”” parallax_effect=”” parallax_speed=”4″ parallax_x=”4″ parallax_y=”4″][vc_column width=”1/2″][vc_tabs interval=”0″ style=”style_1″ align=”right”][vc_tab title=”Tab 1″ tab_id=”1425438992874-1″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Tab 2″ tab_id=”1425438993188-5″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_tabs interval=”0″ style=”style_2″ align=”right”][vc_tab title=”Tab 1″ tab_id=”1425439013380-0-4″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Tab 2″ tab_id=”1425439013777-0-3″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1425439156654{margin-bottom: 50px !important;}” width_100=”” parallax_effect=”” parallax_speed=”4″ parallax_x=”4″ parallax_y=”4″][vc_column width=”1/2″][vc_tour interval=”0″ align=”right” style=”style_2″][vc_tab title=”Tab 1″ tab_id=”1425439053419-0-5″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Tab 2″ tab_id=”1425439054388-0-7″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tour][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_tour interval=”0″ align=”right” style=”style_2″][vc_tab title=”Tab 1″ tab_id=”1425438074-1-49″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Tab 2″ tab_id=”1425438074-2-90″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tour][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1425439247336{margin-bottom: 50px !important;padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #f4f4f4 !important;}” width_100=”” parallax_effect=”” parallax_speed=”4″ parallax_x=”4″ parallax_y=”4″][vc_column width=”1/2″][vc_accordion collapsible=”” disable_keyboard=”” style=”style_1″][vc_accordion_tab title=”Section 1″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Section 2″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Section 3″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_accordion collapsible=”” disable_keyboard=”” style=”style_2″][vc_accordion_tab title=”Section 1″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Section 2″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Section 3″][vc_column_text]

من یک بلوک متن هستم.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1425439669913{margin-bottom: 50px !important;}” width_100=”” parallax_effect=”” parallax_speed=”4″ parallax_x=”4″ parallax_y=”4″][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1425439560277{padding-top: 8px !important;}”][vc_progress_bar values=”90|توسعه,80|طراحی,70|بازار یابی” bgcolor=”custom” options=”striped,animated” style=”style_1″ custombgcolor=”#f1c40f” el_class=”color”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”90|توسعه,80|طراحی,70|بازار یابی” bgcolor=”custom” options=”striped,animated” style=”style_2″ custombgcolor=”#f1c40f”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1425439988642{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #f4f4f4 !important;}” width_100=”” parallax_effect=”” parallax_speed=”4″ parallax_x=”4″ parallax_y=”4″][vc_column width=”1/3″][testimonial name=”پرستو همتی” image=”367″ subtitle=”پشتیبانی” company=”اوما دکور”]

ما به خصوص می خواهیم تشکر کنیم از کارکنان شما برای سازگاری،کمک حرفه ای و نمونه آنها … جامعه از کار با امکانات جدید بسیار خوشحال است.امکاناتی که باعث شده کارها بسیار سریعتر ودقیق تر همراه با ایمنی بیشتر انجام شود.

[/testimonial][/vc_column][vc_column width=”1/3″][testimonial name=”محسن محمودی” image=”366″ subtitle=”مدیر عامل” company=”شرکت های داخلی”]

تونگ فان بسیار با وجدان و با ملاحظه است. خواسته او همیشه این بود که به ما در مورد چارچوبهای زمانی ، تغییرات و هزینه ها اطلاع دهد. او قطعا یکی از دارایی های شرکت شما است.

[/testimonial][/vc_column][vc_column width=”1/3″][testimonial name=”احمد کیانی فر” image=”368″ subtitle=”مدیر” company=”اوما دکور”]

مردم از کار با آنها احساس رضایت می کردند، و من می توانم به شما اطمینان دهم که من برای اولین بار در مورد ساخت و ساز کانسترکت برای هر پروژه ساخت و ساز دیگری توصیه می کنم.

[/testimonial][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1425440176617{margin-bottom: 50px !important;padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-image: url(http://iranpelaxy.ir/wp-content/uploads/2015/02/bg-row1.jpg?id=393) !important;}” width_100=”” parallax_effect=”yes” parallax_speed=”4″ parallax_x=”4″ parallax_y=”4″ font_color=”#dddddd”][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][testimonial_slider mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”” hide_control=”” hide_buttons=”yes” loop=””][testimonial name=”پرستو همتی” image=”367″ subtitle=”پشتیبانی” company=”اوما دکور”]

ما به خصوص می خواهیم تشکر کنیم از کارکنان شما برای سازگاری،کمک حرفه ای و نمونه آنها … جامعه از کار با امکانات جدید بسیار خوشحال است.

[/testimonial][testimonial name=”محسن محمو دی” image=”366″ subtitle=”مدیر عامل ” company=”شرکت های داخلی”]

تونگ فان بسیار با وجدان و با ملاحظه است. خواسته او همیشه این بود که به ما در مورد چارچوبهای زمانی ، تغییرات و هزینه ها اطلاع دهد. او قطعا یکی از دارایی های شرکت شما است.

[/testimonial][testimonial name=”احمد کیانی فر” image=”368″ subtitle=”مدیر” company=”اوما دکور”]

مردم از کار با آنها احساس رضایت می کردند، و من می توانم به شما اطمینان دهم که من برای اولین بار در مورد ساخت و ساز کانسترکت برای هر پروژه ساخت و ساز دیگری توصیه می کنم.

[/testimonial][/testimonial_slider][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][iconbox tag=”h4″ text=”more…” icon_position=”top” icon_style=”circle” icon=”fa-fire-extinguisher fa-4x” title=”مدیریت ساخت و ساز” class=”aligncenter” css=”.vc_custom_1444136419971{margin-bottom: 50px !important;}”]

ما نقش خود را به عنوان مدافع شما در نظر می گیریم – ما در اینجا برای اطمینان از پروژه طراحی و ساخته شده در داخل بودجه خود را … و

[/iconbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][iconbox tag=”h4″ text=”more…” icon_position=”top” icon_style=”circle” icon=”fa-pencil fa-4x” title=”طراحی-ساخت” class=”aligncenter” css=”.vc_custom_1444136388281{margin-bottom: 50px !important;}”]

ستون اساسی فلسفه ما برای پروژه های طراحی و ساخت اعتماد است. با توسعه و تقویت اعتماد بین مالک …

[/iconbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][iconbox tag=”h4″ text=”more…” icon_position=”top” icon_style=”circle” icon=”fa-support fa-4x” title=”پیش از ساخت و ساز و برنامه ریزی” class=”aligncenter” css=”.vc_custom_1444136346928{margin-bottom: 50px !important;}”]

در ساخت و ساز کانسترکت، تیم های پروژه ما – از مدیران پروژه و سرپرستان به برآوردگرهای و …

[/iconbox][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1425440559363{margin-bottom: 50px !important;padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #f4f4f4 !important;}” width_100=”” parallax_effect=”” parallax_speed=”4″ parallax_x=”4″ parallax_y=”4″][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

کارمند حقوق پاداش سرپرست
محسن محمودی 190،000،000 18،000،000 ریال احمد کیانی
پرستو همتی 100،000،000 محسن محمدی
رضا کیانی 130،000،000 9،500،000 ریال   هادی آریا
پوریا مختاری 120،000،000 10،000،000 ریال کتایون افشار
 محمد علیزاده 200،000،000 18،000،000 ریال کامران نیازی
فریدون رضاییان 180،000،000 سامان صفوی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][openhours icon=”fa-clock-o” monday=” 8.00 – 17.00″ tuesday=” 8.00 – 17.00″ wednesday=” 8.00 – 17.00″ thursday=” 8.00 – 17.00″ friday=” 8.00 – 17.00″ saturday=” 8.00 – 13.00″ sunday=”تعطیل” css=”.vc_custom_1444136474846{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1425441601303{margin-bottom: 50px !important;}” width_100=”” parallax_effect=”” parallax_speed=”4″ parallax_x=”4″ parallax_y=”4″][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

[pricing-table id=”522″]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1425442052224{margin-bottom: -50px !important;padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #f4f4f4 !important;}” width_100=”” parallax_effect=”” parallax_speed=”4″ parallax_x=”4″ parallax_y=”4″][vc_column width=”1/3″][member hover_show_icons=”” name=”حسین رضایی” image=”526″ subtitle=”معاون اجرایی” facebook=”#” twitter=”#” linkedin=”#” google=”#”]1-222-345-6789
Johndoe@konstruct.com[/member][/vc_column][vc_column width=”1/3″][contact-form-7 id=”14″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][imagebox tag=”h2″ target=”_self” title=”لورم اپیسوم” subtitle=”بسیار آسان و نزدیک” image=”135″ image_size=”full” show_button=”no” button_text=”Continue”]

کانسترکت یک شرکت ساختمانی با تجربه کاری از سال 1991 است. تخصص ما در ساخت ساختمان، طراحی داخلی، تزیینات خانه و غیره است…

[/imagebox][/vc_column][/vc_row]