02136616871 02136615063 09192161957 09190182242

دیفیوزر

ورق دیفیوزر این ورق ها معمولا برای پخش کردن نور استفاده میشوند که در ابعاد 122*122 و 120*180 موجود می باشد د رتراکم های مختلف در ایران پلکس

نمایش یک نتیجه